همه چیز درباره‌ی مارگزیدگی و اقدامات اولیه

ایران از لحاظ گزش مار و عقرب رتبه دوم در جهان را دارد در این روزهای تعطیل و پرترافیک کوهنوردی و طبیعت گردی میدانستید یکی از خطر‌ناکترین عقربهای جهان در ایران است. (عقرب جرار در خوزستان)پس ایمنی نسبت به مار و عقرب در سفر های طبیعت گردی (مخصوصا” در کویر) برای شما اولویت دارد. خطرناک […]

ادامه مطلب