قلعه شعب جره کرمان

استان کرمان دارای آثار تاریخی بسیار زیادی هست که روستای شعب جره واقع در شهرستان کوهبنان کرمان  یکی از آن ها است ، میتوانیداز  اماکن دیدنی کرمان بازدید کنید تا دیار کریمان را بهتر بشناسید . معنی شعب جره معانی متفاوتی برای شعب جره در نظر گرفته شده است در فرهنگ فارسی عمید  شعب یعنی [...]
ادامه مطلب