فرودگاه قطر | همه چیز درباره فرودگاه های قطر

فرودگاه دوحه (حمد) قطر : دوحه پایتخت تجاری قطر شهری در سواحل خلیج فارس میباشد که پرجمعیت ترین شهر کشور قطر نیزمحسوب میشود. فرودگاه بین المللی دوحه در شهر دوحه پایتخت قطر که به عنوان پایتخت تجاری این کشور شناخته می شود قرار گرفته است این فرودگاه بین المللی دارای یک باند اسفالت به طول [...]
ادامه مطلب