روستای خبر بافت

خیلی ها که نام کرمان را میشنوند گمان میکنند یک استان بیابانی است اما زمانی که ازروستای خبر بافت بازدید میکنند می گویند این روستا و پارک ملی آن یکی از بی نظیر ترین جاهایی است که دیدیم . باید بگویم که این روستا در نقطه پایانی رشته کوه زاگرس و در یک دره  است [...]
ادامه مطلب