درخت چنار 450 ساله کهنوج ثبت ملی شد

در روستای معز اباد شهرکهنوج یک درخت چنار 450 ساله وجود دارد که در تمام این سال ها با استوار و پابرجا مانده است . البته مردم روستا نیز بی تاثیر نبودند و از آن محافظت کرده اند . در سال 1398 این درخت 450 ساله به ثبت ملی رسید . درخت چنار 450 ساله […]

ادامه مطلب