جنوب شرق
افتتاح مرکز آموزش هتلداری و گردشگری جنوب شرق

به همت بخش خصوصی ( هلدینگ جنوب شرق) نخستین مرکز آموزش هتلداری و گردشگری جنوب شرق کشور در کرمان با حضور دکتر علی اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس آموزش فنی و حرفه ای کشور افتتاح گردید.