باتومی

باتومی

باتومی دومین شهر بزرگ گرجستان که مرکز جمهوری خود مختار اجارستان میباشد.شهری بندری که در کرانه ی دریای سیاه قرار گرفته است.بخش زیادی از اقتصائ باتومی توسط توریسم وقمار گردش دارداما این شهر بندری به نوبه خود نیز مهم میباشد و دارای صنایع کشتی سازی،صنایع سبک و مواد غذایی فراورده شده میباشد

نقشه شهر باتومی

ایده های سفر