ژاپن

ژاپن کشوری در آسیای شرقی که از شمال با روسیه لز غرب با دریای ژاپن، چین و کره شمالی و جنوبی مرز آبی دارد.
این کشور یکی از اصلی ترین قدرت های جهان است.
این کشور یازدهمین کشور پر جمعیت جهان میباشد.
این کشور دارای آب و هوای متفاوت در هر منطقه ای است
از شهرهای مشهور و گردشگری ژاپن میتوان به توکیو، اوساکا و هانوکه اشاره نمود.