مسکو

پر جمعیت ترین شهر کشور روسیه مسکو میباشد که پایتخت این کشور هم نیز هست. شهر مسکو در ایالت فدرالی مرکزی قرار دارد. شهر مسکو مهمترین شهر کشور روسیه ث حتی اروپا از لحاظ تاریخی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و… به شمار می اید. شهر مسکو شهری تاریخی و مدرن میباشد که دارای مناطق گردشگری بسیاری هست. اب و هوای این شهر اقلیم قاره ای و مرطوب با زمستان های طولانی و سرد میباشد اما دارای تابستان های کوتاه و گرم میباشد و از این لحاظ هم نظر گردشگران بسیاری را به خود جلب کرده است