سنت پترزبورگ

بعد از مسکو دومین شهر بزرگ روسیه سنت پترزبورگ می باشد که در منتهی الیه شمال روسیه واقع شده است. سنت پترزبورگ شهر مهم روسیه از لحاظ حمل و نقل، اقتصادی و فرهنگی میباشد. این شهر دارای مناطق باستانی و گردشگری بسیاری است که در فهرست میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده اند. این شهر کانون جلب گردشگر میباشد. این شهر تاریخی با آثار دیدنی گردشگران بسیاری را به خود جلب میکند