ترابزون

س

ترابزون

ترابزون مرکز استان ترابزون شهری است در کشور ترکیه که در کنار دریای سیاه قرار دارد. ترایزون واقع در جاده تاریخی ابریشم که یک دروازه تجارت به ایران از جنوب شرقی وبه قفقاز از شمال شرقی محسوب میشود.این شهر محل تقاطع ادیان،زبان ها و فرهنگ بوده است .

شهر را کاوش کنید

نقشه شهر ترابزون

ایده های سفر