فرانسه

فرانسه که پایتخت ان شهر پاریس میباشد به سرزمین شش ضلعی معروف است.این کشور از شمال بالوکزامبورگ و بلژیک از جنوب با آندورا و اسپانیا از شرق با آلمان،سوییس و ایتالیا هم مرز است و از غرب نیز دارای مرز آبی است که با اقیانوس اطلس و و دریای مانش میباشد.اب و هوای این کشور معتدل و اقیانوسی میباشد فرانسه بزرگترین کشور اتحادیه اروپا است که یکی از قدتمند ترین کشورها از لحاظ اقتصادی است و در بسیاری از صنایع حرف اول را میزند.