سوئیس

سوییس

سوییس کشوری با جمعیت 7.5 میلیون نفر مساحتی حدود 41کیلومتر مربع در اروپای غربی میباشد.کشور سوییس از نظر موقعیت جغرافیایی ازشمال با آلمان،جنوب با ایتالیا،از شرق با اتریش و غرب با فرانسه ارتباط دارد. پایتخت کشور سوییس شهر برن میباشد. سوییس جزءیکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان است وشهر های مهم اقتصادی اسم کشور شهرهای ژنو و زوریخ هستند درکشور سوییس چندین زبان تکلم میشود که زبان های ایتالیایی،المانی،فرانسوی و رومانش به رسمیت شناخته میشوند این کشور همچنین بسیاری از سازمان های بین المللی همچون صلیب سرخ و سازمان تجارت جهانی را درخود جای داده است یکی از دو دفتر ملل هم نیز در این کشور قرار دارد.

شهر را کاوش کنید

ایده های سفر