چه کشور هایی از ایرانیان ویزا نمیخواهد ؟

با این که تعداد کشورهای بدون ویزا برای شهروندان ایرانی بسیار محدود است، اما این امر شدنی و امکان‌پذیر است. گاهی برخی از کشورها میان خودشان توافق‌نامه‌هایی را با اهداف سیاسی و اجتماعی در راستای بهترشدن روابط دو کشور تنظیم و امضا می‌کنند که نتیجه لغو ویزا یا روادید را به همراه دارد و شهروندان این دو کشور می‌توانند به آسانی به کشور دیگر رفته و آمد داشته باشند و برای این امر داشتن پاسپورت یا گذرنامه با داشتن حداقل ۶ ماه اعتبار کافی می‌باشد.

کشور هایی که برای ایرانیان ویزا نمیخواهند :

ترکیه 90 روز

ارمنستان 90 روز

گرجستان 45 روز

عراق 30 روز

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران