پارک کامارگو فرانسه

The camargueتنها16کیلومتر از آرل در پروونس فاصله دارد و مکانی است که بازدیدکنندگان میتوانند در آن نفسی تازه کنند وازمناظر بکر وطبیعی نهایت لذت راببرند.زمین های باتلاقی ،چمنزارها،نمکزارها ومراتع  منظره بی نظیری را خلق کرده اند .این مکان فوق العاده که درفهرست یونسکوبه ثبت رسیده دارای گونه هایی از اسب های سفید وحشی است که [...]
ادامه مطلب