قالی کرمان

کرمان یکی از استان های مهم تاریخی ایران است و فرش کرمان از ابریشم، پنبه و ابریشم ، توسط هنرمندان کرمانی و با رنگ های طبیعی از گیاهان ایرانی مانند زعفران، پوست گردو، پوست انار، حنا و … گره به گره بافته شده است. با گذشت زمان و گرم شدن شفافیت بیشتر می شود (حداقل […]

ادامه مطلب