درب بهشت جیروفت

درب بهشت ​​از نام ان مشخص است که بسیار زیبا و  ​​دارای آب فراوان و درختان میوه است. شهرستان درب بهشت ​​در مرکز ساردویه جیروفت قرار دارد. دروازه بهشت ​​در ارتفاع بالایی قرار دارد و کوه های آن پوشیده از برف است، چشمه ها و آبشارهای زیادی در این منطقه قرار دارد و نزدیک به [...]
ادامه مطلب