استادیوم های قطر | آشنایی با استادیوم های قطر

استادیوم الخلیفه قطر : استادیوم بین المللی الخلیفه قطر با گنجایش 5000نفری که دارد میزبان رویداد های مهم تا کنون بوده است این وزشگاه نیز وزرشگاه ملی قطر هست و درگذشته گنجایش ان 2000 نفر بود است که بازسازی گردیده است این ورزشگاه چند منظوره در شهر دوحه قطر واقع گردیده است ودرسال های مختلف [...]
ادامه مطلب