طرح جامع گردشگری کیش

توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش باعث رونق اشتغال و گسترش زیر ساخت های گردشگری میشود به گفته مسئولان منطقه آزاد کیش با هدف جذب گردشگر در سه سال آینده 52 هتل مجوز ساخت گرفتند . در این طرح جامع گردشگری کیش دارای فرصت های زیادی است و بیش از 80 فرصت سرمایه گذاری […]

ادامه مطلب