بازدید مدیر کل تعاون اجتماعی استان کرمان از آژانس جنوب شرق

آژانس هواپیمایی جنوب شرق با بیش از سه دهه فعالیت در حوزه گردشگری وچارتر کننده اصلی پرواز های مسیر کرمان وعضو انجمن بین لمللی حمل ونقل هوایی وانجمن تور گردانان وانجمن صنفی آژانس ایران دارای تندیس نشان برتر رضایت مندی مشتری وگواهینامه ی رعایت حقوق مصرف کنندگان کشوریکی ازموفق ترین واحد ها در حوزه گردشگری […]

ادامه مطلب