کلیسای نوتردام د شارتر نزدیک به هزار سال در مرکز شهر شارتر قرار داشته است.که در آن زمان قلب شهرمحسوب میشده است .کلیسای نوتردام د شارتر به دلیل معماری هماهنگ و پنجره های شیشه ای رنگارنگ آن بسیار جذاب ودیدنی است.این کلیسا که عمدتاً بین سال‌های 1194 و 1220 بر روی پایه‌های چهار کلیسای قبلی ساخته شده است، ناب‌ترین و بهترین نمونه از کلیسای جامع گوتیک قرون وسطایی فرانسه است.. مطمئناً باید معماری ناب گوتیک کلیسا را ​​ببینید، از پنجره‌های شیشه‌ای رنگارنگ فوق‌العاده آن شگفت زده شوید، در هزارتوی قرون وسطایی آن قدم بزنید و اگر بخواهید، در مراسم عشای ربانی شرکت کنید.

کلیسای نوتردام د شارتر - jsktour.com
کلیسای نوتردام د شارتر - jsktour.com