کاشی کاری ها و سبک معاری کاروانسرا شبیه مکان مذهبی است زیرا این مکان  در ابتدا حوزه علمیه و مدرسه بوده است و در دوران صفویه ساخته شده است . پس از گذشت زمان در قرن سیزدهم این مکان تغییر کاربری داد و به عنوان  کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفت . کاروانسرای گنجعلیخان دارای 724 متر مساحت و دو طبقه است که در طبقه اول حجره هایی وجود دارد .کاشی کاری های کاروانسرا بسیار چشم نواز و زیبا هستند و نشان از خلاقیت و استعداد هنرمندان دوان صفویه است . در حال حاظر حجره های کاروانسرا جهت کار گاه های هنری و فروشگاه های صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیرد . در ایام نوروز در این مکان برنامه های شاد و تفریحی نیز برگزار میشود . بهترین فصل بازدید از این مکان بهار میباشد .

کاروانسرای گنجعلیخان کرمان jsktour.com