عظمت رژیم باستانی فرانسه درگذشته از طریق کاخ ورسای هویدابود .کافی است خودتان بروید وازنزدیک نظاره کنید.

کاخ ورسای بنایی است که در فهرست میراث جهانی یونسکونیز به ثبت رسیده ودرنوبه خود بسیار ارزشمنداست که درابتدا فقط یک قلعه کوچک بودکه خاندان سلطنتی به هنگام شکار ازآن استفاده می کردند اما درطول سالیان توسط پادشاهان مختلف مورد بازسازی قرار گرفت ودرنهایت به این سازه ی بسیار زیبا تبدیل شد.یکی از زیباترین مکان این کاخ ازگذشته تاکنون تالار آینه است جایی که واقعا غرق درشکوه آن میشوید وازدیدن زیبایی شگفت انگیزش حیرت زده.

اینجاجاییست که مدام باید عکاسی کنید تااین همه زیبایی را برای همیشه به همراه داشته باشید .اماصبرکنید کافی است به بیرون از این کاخ بیایید تا محوبهشتی دست ساخته شوید بهشتی800هکتاری سرسبز با حوزهای کنده کاری شده ومجسمه های فوق العاده زیبا واشرافی به همراه فواره هایی که طنین انداز صدایی دلنشین دردل این بهشت زیبا هستند این باغ اعجاب انگیز توسط طراح مشهور آندره لونوتر ساخته شده است که کافی است این مکان را ببینید تابه استعداد بی نظیر ودلیل معروفیت این معمار پی ببرید.بغیراز این باغ زیبا وبسیار شیک ورسمی دهکده ای زیبا و بافضایی کاملا روستایی نیز وجود دارد که ازدیدن آن غافل نشوید .روستای ماری آنتوانت.

کاخ ورسای فرانسه - jsktour.com
کاخ ورسای فرانسه - jsktour.com
کاخ ورسای فرانسه - jsktour.com
کاخ ورسای فرانسه - jsktour.com
کاخ ورسای فرانسه - jsktour.com