یکی از مهم ترین تپه های حفاری شده در جهان به گفته باستان شناسان بزرگ ترین جایست که مربوط به دوران نوسنکی بوده وتاکنون کشف شده است وگفته می شود قدمت این مکان به9هزارسال پیش باز می گردد.

جاذبه های گردشگری قونیه

موزه ها

مقبره مولانا

مقبره مولانا - jsktour.com
اماکن طبیعی

روستای سیله

روستای سیله قونیه - jsktur.com
باغ

باغ کیوتوی ژاپن

باغ کیوتو قونیه - jsktour.com
مسجد

مسجد سلیمیه قونیه

مسجد سلیمیه قونیه -jsktour.com
مکان های دیدنی

مسجد علاء الدین قونیه

مقبره علاءالدین قونیه - jsktour.com