چاتال هویوک قونیه

یکی از مهم ترین تپه های حفاری شده در جهان به گفته باستان شناسان بزرگ ترین جایست که مربوط به دوران نوسنگی بوده وتاکنون کشف شده است وگفته می شود قدمت این مکان به9هزارسال پیش باز می گردد.

catalhoyuk-jsk

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران