سی و سه پل اصفهان پلی تاریخی که به دستور شاه عباس اول بر روی زاینده رود اصفهان بنا شده است. این پل دارای 33دهانه میباشد که به نام های پل الله وردی خان، پل جلفا، پل چهل چشمه نیز مشهور است. سی و سه پل اصفهان که در دوره سلطنت شاه عباس ساخته شده است هزینه و نظارت بر آن را الله وردی خان بر عهده داشت به همین دلیل به پل الله وردی خان نیز شناخته میشود.
معمار این پل استاد حسین بنا اصفهانی است. در ساخت این پل از 3مصالح سنگ، اجر، ملات ساروج و گچ استفاده شده است. این پل در تاریخ 15دی 1310با شماره ثبت 110در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت. از نظر گردشگران بسیاری سی و سه پل اصفهان یکی از پل های درجه اول دنیا و شاهکاری لز معماری ایرانی محسوب میگردد

شما هم اگر میخواهید از این بنای زیبا و دیدنی بازدید کنید می توانید در تور اصفهان شرکت کنید .