مسجد کبود ایروان که به مسجد جامع ایروان نیز مشهور است در پایتخت ارمنستان در دوران ایرانی ارمنستان ساخته شده است. این مسجد قبل از اخراج آذربایجانی ها در اختیار و اداره مسلمانان شیعه بوده است در این مسجد به علاقه مندان زبان پارسی آموخته شده است. این مسجد یکی از مهمترین مناطق دیدنی ارمنستان محسوب میگردد