مسجد علاء الدین در علاء الدین تپه:

این پارک که درمحل ارگ سابق قونیه ساخته شده است درست در مزکر شهر ،محلی است که مردم محلی قونیه درآن به گردش می روند،ازنمایش های تخت گل در باغ هالذت می برند ودرکافه هاچای می نوشند.

مقبره علاءالدین قونیه - jsktour.com
مسجد علاء الدین قونیه - jsktour.com

جاذبه های گردشگری قونیه

موزه ها

مقبره مولانا

مقبره مولانا - jsktour.com
اماکن طبیعی

روستای سیله

روستای سیله قونیه - jsktur.com
باغ

باغ کیوتوی ژاپن

باغ کیوتو قونیه - jsktour.com
مسجد

مسجد سلیمیه قونیه

مسجد سلیمیه قونیه -jsktour.com
مکان های دیدنی

چاتال هویوک قونیه

چاتال هیوک قونیه - jsktour.com