رودخانه ای در شهر اویرو در کشور پرتغال جریان دارد که در قرن نوزدهم مردم قایق هایی را میساختند که مناسب برای حرکت در این کانال ها بودند . این قایق ها در گذشته برای برداشتن جلبک استفاده میشد . این جلبک ها را خشک میکردند و کشاورزان به عنوان کود استفاده میکردند . اما امروزه این قایق ها  برای بازدید گردشگران ازاین مکان فوق العاده زیبا مورد استفاده قرار میگیرد .

قایق مولیسیرو

دسته بندی نشده

ترسناک ترین کلیسای دنیا در پرتغال

کلیسای استخوان - jsktour.com