قایق مولیسیرو پرتغال

رودخانه ای در شهر اویرو در کشور پرتغال جریان دارد که در قرن نوزدهم مردم قایق هایی را میساختند که مناسب برای حرکت در این کانال ها بودند . این قایق ها در گذشته برای برداشتن جلبک استفاده میشد . این جلبک ها را خشک میکردند و کشاورزان به عنوان کود استفاده میکردند . اما امروزه این قایق ها  برای بازدید گردشگران ازاین مکان فوق العاده زیبا مورد استفاده قرار میگیرد .

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران