فرودگاه دوحه (حمد) قطر :

دوحه پایتخت تجاری قطر شهری در سواحل خلیج فارس میباشد که پرجمعیت ترین شهر کشور قطر نیزمحسوب میشود.

فرودگاه بین المللی دوحه در شهر دوحه پایتخت قطر که به عنوان پایتخت تجاری این کشور شناخته می شود قرار گرفته است این فرودگاه بین المللی دارای یک باند اسفالت به طول 4572متر میباشد که از سال 2014 تمامی پرواز های این باند به قرودگاه بین المللی حمد بهترین فرودگاه کشور قطر انتقال یافته است. مسافران زیادی برای شرکت در جام جهانی قطر از این فرودگاه استفاده خواهند کرد .

شما می توانید از طریق این فرودگاه ها وارد کشور قطر شوید و  در تور جام جهانی 14 روزه و تور جام جهانی 7 روزه آژانس جنوب شرق شرکت کنید .

فرودگاه الخور قطر :

فرودگاه الخور در شهر ساحلی الخور که یکی از بزرگترین شهرهای کشورعرب زبان قطراست واقع شده است این شهر محل سکونت بسیاری از کارکنان صعنت گاز و نفت میباشد.جنوب شرق این شهر را به دلیل فاصله حدود 50 کیلومتری با دوحه گزینه پیشنهادی مناسبی برای میزبانی جام جهانی قطر میداند.فرودگاه الخور دارای یک باند آسفالت به طول 1600 متر میباشد این فرودگاه در ارتفاع 3متری از سطح دریا در شهر صنعتی الخور واقع گردیده است.