فاصله شهر های عراق

karbala-jsk

فاصله شهر های عراق

شاید برای شما جالب باشد که بدانید هر کدام از شهر های عراق چقدر با هم فاصله دارند . فاصله سید محمد تا سامرا :53 کیلومتر فاصله حرم امام حسیت با حرم حضرت ابوالفضل :300 متر

فاصله بغداد تا شهر های عراق

فاصله بغداد تا سامرا :110 کیلومتر فاصله بغداد تا کوفه :150 کیلومتر فاصله بغداد تا کربلا :90 کیلومتر فاصله بغداد تا کاظمین :10 کیلومتر فاصله بغداد تا نجف :154 کیلومتر

فاصله نجف تا شهر های عراق

فاصله نجف تا کوفه :15 کیلومتر فاصله نجف تا بغداد :154 کیلومتر فاصله نجف تا کربلا : 80 کیلومتر فاصله نجف تا مقبره سید محمد :249 کیلومتر فاصله نجف تا طفلان مسلم :116 کیلومتر فاصله نجف تا بصره :435 کیلومتر فاصله نجف تا حله :67 کیلومتر فاصله نجف تا رمادی :271 کیلومتر فاصله نجف تا بعقوبه :277 کیلومتر فاصله نجف تا دیوانیه :75 کیلومتر فاصله نجف تا کاظمین :180 کیلومتر فاصله نجف تا سامرا :287 کیلومتر

فاصله کربلا تا شهر های نجف

فاصله کربلا تا نجف :80 کیلومتر فاصله کربلا تا حله :41 کیلومتر فاصله کربلا تا ارامگاه حر :7 کیلومتر فاصله کربلا تا کوفه :80 تا 90 کیلومتر فاصله کربلا تا کاظمین: 115 کیلومتر فاصله کربلا تا سامرا :220 کیلومتر فاصله کربلا تا سید محمد :184 کیلومتر فاصله کربلا تا طفلان مسلم :38 کیلومتر

karbala-jsk karbala-jsk

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران