غار شهربابک کرمان دارای دهانه ای به عرض 68 متر و ارتفاع 98 متر است  .به همین سبب بزرگترین دهانه غار آذرین ایران است .

این غار خارق العاده در جنوب شرقی شهر دهج یکی از توابع شهر بابک در استان کرمان قرار دارد.و در سال 1384 در آثار ملی ایران به ثبت رسید .

همانطور که گفته شد این غار دارای سنگ های آذرین است و ساختار سنگ های ان  از نوع داسيت-آندزيت است .

جالب است که بدانید عمق این غار 200 متر تخمین زده شده است و علت آن انقباض و انبساط و رطوبت است که باعث خرد شدن سنگ های دیواره غار میشود واین غار عمیق  را پدید آورده است .

غار ایوب jsktour

در غار چشمه ای وجود دارد که مردم روستا دهنج معتقد هستند دارای خاصیت دارویی است و روی ان را پوشیده اند و با لوله کشی آب آن را به روستا هدایت میکنند .

علت نام گذاری این غار به نام غار ایوب ان است که مردم معتقد هستند روزگاری حضرت ایوب به این غار آمده است و رد پای او بر روی سنگ باقی مانده است .

چون این غار در دامنه کوه واقع شده است بازدید از آن به سالمندان پیشنهاد نمی شود.متاسفانه افرادی که از این غار ملی بازدید کردند ردپای خود را در ان جا گذاشته اند و با یادگاری چهره این غار را دگرگون کرده اند .به همین دلیل خواهشمند است هنگام بازدید از این غار تمام کوشش خود را به خرج دهید تا این اثر ملی دست نخورده باقی بماند .

غار ایوب jsktour

یکی از پدیده های زیبا داخل غار حفره های لانه زنبوری است این پدیده شگفت انگیز در اثر وزش باد و برخورد و کوبیدن ماسه ها به دیوار غار پدید آمده است .

غار ایوب jsktour