توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش باعث رونق اشتغال و گسترش زیر ساخت های گردشگری میشود به گفته مسئولان منطقه آزاد کیش با هدف جذب گردشگر در سه سال آینده 52 هتل مجوز ساخت گرفتند .

در این طرح جامع گردشگری کیش دارای فرصت های زیادی است و بیش از 80 فرصت سرمایه گذاری  رونمایی میشود  .

به گفته مسئولان منطقه آزاد کیش دو ماه پیش  طرح جامع ساماندهی سواحل اجرا شد که این طرح با  زیر شاخه هاش حدود 300 فرصت سرمایه گذاری میشود و فرصت های شغلی زیادی را ایجاد میکند . و در نهایت گفتند که سرمایه گذارانی که زمین های تحویلی را رها کردند ملزم به تعیین تکلیف هستند .

منبع : خبرگزاری صدا سیما