مدیر عامل آژانس هواپیمایی جنوب شرق دکتر مسعود دهقانی در مصاحبه با فردای کرمان اعلام کرد به زودی پرواز های کرمان – دبی و کرمان – کیش و کرمان – مشهد و کرمان – تهران افزایش خواهد یافت .

به گفته دکتر مسعود دهقانی پرواز های کرمان – نجف به دور روز در هفته افزایش می یابند . و مسافران میتوانند در روز های پنجشنبه و یکشنبه در پرواز کرمان نجف شرکت کنند .

و طی برنامه ریزی های انجام گرفته پرواز های دبی از اوایل آذر ماه دو روز در هفته انجام خواهند شد .