روکامادور سازه ای عجیب در فرانسه که در نگاه اول ممکن است فکر کنید که کاملا معلق است اماباید بدانید که درست چسبیده به یک صخره آهکی قرار دارد این سازه عجیب وزیبا از دیرباز تاکنون مکانی مهم برای مذهبیان بوده  به طوریکه در درقرن یازدهم میلادی این مکان سومین مکان مهم مذهبی برای مسیحیان بوده واکنون نیزهمیشه بازدید کنندگانی دارد که که محو زیبایی وهیبت این مکان هستند.

روکامادور همچنین توقفگاهی درمسیر قرون وسطایی راه سنت جیمز به سانتیاگو دلاکامپوستلا در اسپانیا بود .این دهکده دارای هفت مکان مقدس باستانی است اما زائران به کلیسای نوتردام که مجسمه مریم مقدس درآن قرار دارد ومی گویند معجزاتی را به همراه دارد ،هجوم می آورند.این منطقه زیبا درحدود145کیلومتری لیموژتوسط پارک طبیعی منطقه ای causses du quercyکه یک پارک منطقه ای در منطقه دوردون است احاطه شده.

نقشه روکامادور

عکس روکامادور

روکامادور فرانسه - jsktour.com
روکامادور فرانسه - jsktour.com
روکامادور فرانسه - jsktour.com
سواحل زیبا

جزیره مونت سنت میشل فرانسه

جزیره مونت سنت میشل فرانسه - jsktour.com