روستای سیله قونیه

سکونتگاه سابق عثمانی –یونانی جایی نیست جزسیله.سیله روستایی بسیارکوچک ولی درعین حال زیباودلنشین است که در 10کیلومتری شمال غربی مرکز قونیه قرار دارد.این روستایکی از معدود روستاهایی است که درسال1922درآن مردم به زبان یونانی کاپادوکیه سخن میگفتند.دراین روستای زیبا یونانیا زندگی میکردند که بیش از800سال مسالمت آمیز کنار ترک های قونیه می زیستند واین همزیستی مسالمت آمیز دلیلیش مولانا بود.

این روستای زیبا دارای2کلیسای بیزانسی است که اخیرا بازسازی شده اند ،کلیسای ایا النا وکلیسای کوچک.

کلیسای ایا النا که فضای داخلی آن پوشیده از نقاشی دیواری رنگارنگ است وکلیسای کوچک که در تپه ای پشت سیله قرار دارد که اکنون به عنوان یک موزه شناخته می شود .خیابان های این روستای زیبا مملواز خانه های چوبی دوست داشتنی است که دیدن آنها حال وهوای بسیارخوبی را درشما ایجاد خواهد کرد.

این روستای زیبا دارای2کلیسای بیزانسی است که اخیرا بازسازی شده اند ،کلیسای ایا النا وکلیسای کوچک.

کلیسای ایا النا که فضای داخلی آن پوشیده از نقاشی دیواری رنگارنگ است وکلیسای کوچک که در تپه ای پست سیله قرار دارد که اکنون به عنوان یک موزه شناخته می شود .خیابان های این روستای زیبا مملواز خانه های چوبی دوست داشتنی است که دیدن آنها حال وهوای بسیارخوبی را درشما ایجاد خواهد کرد.

ayaeleniachurch-jsk

ayaeleniachurch-jsk

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران