برای بازدید از کلیسای عجیب و ترسناک استخوان باید به  کشور پرتغال رفت . این کلیسا آنقدر مشهور است که مردم آن را بیشتر از کلیسای جامع شهر میشناسند . کلیسای گوتیک سنت فرانسیس  از جمجمه ها و استخوان های 5000 نفر تشکیل شده است  که راهبان در قرن 17 تصمیم گفتند آن ها را به نمایش بگذارند .

چرا استخوان ها را جمع اوری کردند؟

در یک دوره زمانی قبرستان های شهر بسیار شلوغ بودند به همین دلیل اسکلت ها را بیرون اوردند تا اجساد جدید بتوانند جای آن ها را بگیرند .

چرا اسکلت ها را به نمایش گذاشتند ؟

شاید از خود بپرسید که چرا در این کلیسا استخوان ها را به نمایش گذاشتند . دلیلی که ارائه دادند این بود که انسان با ورد به کلیسا و دیدن استخوان ها به مرگ و اجتناب ناپذیر بودن آن فکر کنند . در سر در کلیسا کتیبه ای وجو دارد که روی آن نوشته (ما استخوان هایی هستیم که در این جا هستیم منتظر استخوان های شما هستیم )

استخوان های کلیسا  توسط راهبان فرانسیسکن چیده شدند . روی دیوار و 8 ستون کلیسا استخوان و جمجمه ها را به دقت چیده اند که توسط سیمان در کنار همدیگر قرار گرفته اند . سقف کلیسا سفید رنگ است و نقاشی های با موضوع مرگ را میتوان روی آن دید .

موقعیت کلیسا بر روی نقشه

کلیسای استخوان - jsktour.com

مطالب بیشتر در مورد پرتغال