آلزاس

منطقه آلزاس در شمال شرقی فرانسه که با آلمان و سوئیس هم مرز است، مکانی شگفت انگیز و زیبایی است. این گوشه از روستاهای عاشقانه و پر از گل و خانه های نیمه چوبی، دور از مسیر سنتی سفر فرانسوی که خیلی ها ترجیح می دهند، روحیه شما را از بلوارهای شیک پاریس یا سواحل درخشان کوت دازور دور می کند و شمارا به فرهنگ200سال پیش انتقال می دهند.

روستاهای جذاب وبسیار زیادی درفرانسه قرار دارد از جمله روستای ribeauvilleجایی که درآن خانه ها باگل های گلدانی بسیاری تزئین شده اند وفضای شهر را بینظیرکرده اند .همچنین شهر هنروتاریخ guebwillerوروستای قرون وسطایی با معماری خاص Bergheim.برخی از دهکده های گل کاری شده آلزاس به قدری زیبا هستند که به عنوان روستای فلوریس وزیباترین روستای فرانسه شناخته میشوند ازجمله دیگر این روستاهای جذاب که به قدری زیبا هستند که میتوان به آنها لقب روستای کتاب داستان ها را داد riquewihr و eguisheimهستند که به شما پیشنهاد میکنیم در سفرتان به فرانسه از دیدن این مکان های بینظیر وزیبا غافل نشوید.

آلزاس-JSKTOUR

آلزاس-JSKTOUR

آلزاس-JSKTOUR

آلزاس-JSKTOUR

آلزاس-JSKTOUR

آلزاس-JSKTOUR

آلزاس-JSKTOUR

آلزاس-JSKTOUR

آلزاس-JSKTOUR

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران

'column' argument cannot be null. (Parameter 'column')