یکی از مکان های دیدنی فرانسه که باید حتما از آن دیدن کنید ،آرل زیبا است که اکنون به عنوان میراث جهانی یونسکو به حساب می آید.این یک شهر قدیمی زیباست ا که بر روی تپه ای قرار دارد که درآن رودخانه رون دوشاخه می شود تابه دریا بریزدهمچنین این شهر باستانی منظره شهری فوق العاده ای دارد که شامل خانه ها،خطوط وجاده های پرجنب وجوش می شود.این شهر پراز مغازه ها ورستوران ها،جذابیت دنیای قدیمی را به تمام معنا منعکس می کند.

نقشه آرل فرانسه

عکس آرل فرانسه

آرل فرانسه - jsktour.com
آرل فرانسه - jsktour.com
آرل فرانسه - jsktour.com
مکان های دیدنی

فونتن بلو فرانسه

فونتن بلو - jsktour.com