جنوب شرق
روسیه

تور بهمن 98
با پرواز ایرفلوت
3 شب مورمانسک + 4 شب مسکو
8 روزه
17 و 23 بهمن ماه
هتل 3 و 4 ستاره

 خدمات:  ۲ روز گشت کامل شهری مسکو همراه با یک نهار + ۱ روز گشت کامل شهری در مورمانسک همراه با یک نهار + ۱ گشت رویت شفق قطبی