جنوب شرق
اروپا

آفر تورهای اروپایی

فرانسه ( پاریس )

8 روزه (7 شب پاریس)

با هتل 5 ستاره و پرواز هواپیمایی ترکیش

7 ،14 ، 28 آذر و 5 دی

 

فرانسه ( پاریس )

8 روزه (7 شب پاریس)

با هتل 5 ستاره و پرواز هواپیمایی ایران ایر

8 ، 22 و 29 آذر و 6 دی

 

ایتالیا ( رم، فلورانس و ونیز)

8 روزه (3 شب رم، 1 شب فلورانس و 2 شب ونیز)

با هتل 4 ستاره و پرواز هواپیمایی ترکیش

29 آذر

 

اتریش (وین)

5 روزه (4 شب وین)

با هتل 4 ستاره و پرواز هواپیمایی ایران ایر

23 آذر

ویژه پاییز 98
تعداد محدود