جنوب شرق
اروپا

تورهای اروپا گردی:

فرانسه:

 8 روزه -7 شب پاریس

تاریخ حرکت: از 28 و 29  شهریور ماه هر پنجشنبه و جمعه

 

سوئیس:

7 روزه- 4 شب زوریخ، 2 شب لوگانو

تاریخ حرکت: 29 شهریور، 12 و 26 مهر ، 10 و 24 آبان، 8 و 22 آذر

 

ایتالیا:

7 روزه: 3 شب رم، 1 شب فلورانس، 2 شب ونیز

تاریخ حرکت: 5 و 19 مهر، 3 و 17 آبان ، 1، 15 و 29 آذر

 

اسپانیا:

8 روزه - 3 شب مادرید، 4 شب بارسلون

تاریخ حرکت: 18 مهر، 16 آبان و 14 آذر

 

اتریش:

5 روزه - 4 شب وین

تاریخ حرکت: 27 مهر، 25  آبان و 23 آذر

 

فرانسه و اسپانیا:

9 روزه - 4 شب پاریس ، 4 شب بارسلون

تاریخ حرکت: 2 آبان

 

فرانسه و ایتالیا:

5 شب پاریس ، 2 شب ونیز ، 3 شب رم

تاریخ حرکت: 4 آبان

 

کلیه نرخها شناور می باشند و در زمان رزرو قطعی می گردند.