جنوب شرق
جشن بزرگ نيمه شعبان

شماهم دعوتيد... 

درجشن بزرگ نيمه شعبان

مجتمع تفريحي پذيرايي پديده كوير  

باهمكاري آژانس هواپيمايي جنوب شرق 

ويژه برنامه هاي شاد ومفرح