جنوب شرق
چین

تور چین
ویژه بهار 98

 

.... 3 شب پکن - 2 شب شیان - 2 شب شانگهای

....5 شب گوانجو

.... 4 شب گوانجو - 4 شب شنزن

.... 1 شب شانگهای - 5 شب ایوو - 1 شب شانگهای

.... 3 شب شانگهای - 3 شب شیان

.... 7 شب شانگهای

.... 4 شب پکن - 3 شب شانگهای - 2 شب هانگزو