جنوب شرق
رویدادها

اعزام تیم رباتیک "آژانس هواپیمایی جنوب شرق" به مسابقات جهانی TECHFEST 2018 هند
 باحضور 48 تیم از 8 کشوردنيا
KERMAN TVTO-IRAN