جنوب شرق
رویدادها

دیدارهيئت مديره و بازرس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران جناب دهقاني باآقاي عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص رفع مشکلات دفاتردرمحل سازمان
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷