جنوب شرق
تور گروهی ارمنستان

ویژه قربان تا غدیر
تاریخ حرکت قربان: 30 مرداد
تاریخ حرکت غدیر: 7 شهریور
3 شب اقامت با صبحانه، اتوبوس vip، یک روز گشت شهری با ناهار،پارک آبی رایگان،  سیم کارت ، بیمه و راهنما