جنوب شرق
تور گروهی باکو

ویژه  قربان تا غدیر
حرکت عید قربان: 30 مرداد
حرکت عید غدیر: 7 شهریور
خدمات: سه شب اقامت با صبحانه، اتوبوس vip، یک گشت با ناهار،بیمه، راهنما و ویزا عادی