جنوب شرق
هتل های مشهد ویژه ایام شعبانیه

فاصله تا حرم

آدرس هتل

نرخ تور هر نفر

هتل

پیاده روی 5دقیقه تاحرم

خیابان امام رضا(ع)-کوچه 3

55000 تومان

هتل آپارتمان بلوط

پیاده روی 10دقیقه تا حرم

خیابان امام رضا(ع)-کوچه 2

85000 تومان

هتل 2ستاره ابریشم

پیاده روی 5دقیقه تاحرم

خیابان خسروی نو-اندرزگوی 11

95000 تومان

هتل آپارتمان ترنج

پیاده روی 10دقیقه تا حرم

خیابان امام رضا(ع)- کوچه 5

70000تومان

هتل آپارتمان بهزاد

پیاده روی 10دقیقه تا حرم

خیابان امام رضا(ع)-کوچه 8

100000 تومان

هتل 3ستاره کارن

پیاده روی 10دقیقه تا حرم

خیابان امام رضا(ع)-کوچه 8

75000 تومان

هتل آپارتمان کنعان

پیاده روی 15دقیقه تاحرم

خیابان امام رضا(ع)-کوچه 18

95000 تومان

هتل 3ستاره ذاکر

پیاده روی 10دقیقه تا حرم

خیابان امام رضا(ع) کوچه 2

95000 تومان

هتل 2ستاره سقا

پیاده روی 5دقیقه تاحرم

خیابان امام رضا(ع)-فلکه آب

155000 تومان

هتل 3ستاره اطلس

پیاده روی 10دقیقه تا حرم

خیابان امام رضا(ع)-نبش کوچه 5

130000 تومان

هتل 3ستاره تهران

پیاده روی 5دقیقه تاحرم

خیابان امام رضا(ع)-اول بازار رضا

152000 تومان

هتل 4ستاره رضویه

پیاده روی 20دقیقه تاحرم

میدان 17شهریور-نبش دانش شرقی

195000 تومان

هتل 4ستاره سی نور

پیاده روی 20دقیقه تاحرم

خیابان امام رضا(ع)-نبش کوچه 34

300000تومان

هتل 5ستاره قصرطلایی