جنوب شرق
تور مشهد با قطار

نرخ تور مشهد با قطار6 تخته

به مدت 4 شب اقامت

ویژه بهمن 96
 

هتل نرخ تور هر نفر آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل آپارتمان زاگرس 300/000 تومان خیابان طبرسی - کوچه 27 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 370/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان معجزه 390/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل کنعان 3* 410/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان هشتمین اختر 410/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سفیران 2* 430/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل هرند 2* 430/000 تومان خیابان شیخ طوسی - شیخ طوسی 9 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل المپیا 3* 530/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان ابریشم 530/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل صادقیه 3* 530/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 12 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 590/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 650/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل اطلس3* 650/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4* (فولبرد) 970/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم

هزینه قطار در ایام مختلف به صورت شناور و متغیر می باشد

هزینه قطار 4 تخته برای هر نفر  70000 تومان اضافه می گردد.