جنوب شرق
تور مشهد با هواپیما
هتل نرخ تور هر نفر آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل سفیران 2* 500/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 515/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان هشتمین اختر 524/000 تومان خیابان امام رضا نبش کوچه2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان کنعان 760/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل  ابریشم 3* 880/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل المپیا 3* 575/000 تومان خیابان امام رضا کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل کارن 3* 605/000 تومان خیابان امام رضا کوچه 8 10 دقیقه پیاده روری تا حرم
هتل اطلس 3* 695/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 680/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 725/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل رضویه 4* 950/000 تومان فلکه آب - اول بازار رضا 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4*  965/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل قصر طلایی 5* 1/100/000 تومان خیابان امام رضا بین 34 و 36 30 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل درویشی 5 * 1/200/000تومان خیابان اما رضا بین 24 و 26 30 دقیقه پیاده روی تا حرم

ساعت تخلیه اتاق 12 ظهر و ساعت تحویل اتاق 14 بعد از ظهر می باشد.

پنج شنبه به یکشنبه کرمان - مشهد ساعت 10:50 و مشهد - کرمان ساعت 13:15 اقامت 3شب